راه ها و استراتژی های ورود به بازار

راه ها و استراتژی های ورود به بازار 5 (100%) 1 vote راه ها و استراتژی های ورود

راه ها و استراتژی های ورود به بازار
5 (100%) 1 vote

راه ها و استراتژی های ورود به بازار

راه ها و استراتژی های ورود به بازار یکی از انتخاب های مهم و اساسی شرکت ها برای ورود به بازار به شمار میرود. برای ورود به بازار عموما دو استراتژي وراهبرد کلی وجود دارد:

استراتژی اول استراتژی پیش روها می باشد

این ها کسانی هستند که از آن ها به عنوان رهبر یا لیدر نیز نام برده می شود. پیشروها یک خدمت یا محصول را برای اولین بار به یک بخش از جامعه معرفی کرده و وارد میکنند.

از مزایای استراتژي پیشرو بودن می توان به کنترل منابع، تعیین قوانین حاکم بر بازار، انحصار نسبی، کسب سود بزرگ در زمان اندک و مواردی از این دست اشاره کرد. البته این مورد را نباید نادیده انگاشت که پیشرو بودن پرریسک بود و مستلزم قبول هزینه های بسیار زیاد اولیه برای بازارسازی و جاانداختن محصول در ذهن مشتری دارد.

استراتژی دوم استراتژی دنباله رو ها می باشد

این افراد کسانی هستند که پس از پیشروها وارد بازار شده و یک محصول یا خدمت موجود را با تغییر و بهبود ارزش ارائه شده به بازار عرضه میکنند و برای کسب مازاد تقاضا یا سهم بازار، با پیشروها در رقابت هستند.

از مزایای دنباله رو بودن میتوان به ریسک کمتر آن اشاره داشت. همچنین در این استراتژی شما مجبور نیستید هزینه‌های بازارسازی اولیه را پرداخت کنید. به بیان ساده دنباله‌روها می‌توانند بر موج ایجاد شده توسط پیش‌روها سوار شوند و به دلیل کوچکی و چابکی قدرت مانور خیلی زیادی خواهند داشت. در مقابل سختی کار دنباله‌روها، رقابت نفس‌گیر برای کسب سهم بازار از پیش‌رو‌ها است که بر بخش وسیعی از منابع سیطره دارند. همچنین دنباله‌رو مجبور است از قواعدی تبعیت کند که توسط پیش‌رو و بر اساس قابلیت‌های او در بازار و ذهن مشتری جا افتاده است.

Pin It

ثبت دیدگاه